II ... Oppdateringer ... II ... Klubben ... II ...Om Basenji ... II ... Kjøpe Basenji ... II ... Utstilling ... II ... Linker ... II ... Arkiv ... II ... Kontakt oss ... II Forside

 

 

 

 

 

 

 

Abonner på
Norsk Basenjiklubbs Mailingliste
E-post:

 

 

 

 

Alt materiale bilder og tekst på dette nettsted er
kopibeskyttet © 2010 og tilhører Norsk Basenji Klubb
eller medlemmer av Norsk Basenji Klubb

This website is made by Therese Kindberg
Webmaster: Anette Vindvik

 

 

Regler og retningslinjer

 

Klubbens formål:

Å fremme interessen for rasen Basenji.

Å fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet og arbeide for at
aktivitetene med Basenji drives i verdige former

Å fremme utviklingen av Basenji ut fra rasestandard og  bruksegenskaper

Å fremme utvikling av fysisk sunne og sosialt veltilpassede individer

Å fremme mulighetene for aktivitet med Basenji

Å ivareta medlemmenes kynologiske interesser

Regler for godkjenning av parring

Vedtekter pr 31.05.08 ( pdf)
Andre regler (pdf)

Dette er vedtektene som ble vedtatt på GF 31.05.08.
Klubbenes vedtekter er godtatte (men ikke godkjent av NKK) -
da NKK skal revidere sine "Lover" før de vil godkjenne klubbenes Vedtekter/Lover.
Ved evt spørsmål kan man ta kontakt med undertegnede.

Dag Christer Lie
Leder
Norsk Basenjiklubb