KJØPE BASENJI / GODKJENTE VALPEKULL / REGLER
 

 


 

Klubben godkjenner kull som følger klubbens retningslinjer:

NBK’s regler for godkjenning av parring :
Sist revidert i mai 2011

     

1 a) Avlsdyrene skal ha godt gemytt, være fysisk veltilpasset, og ha utviklet et riktig atferdsmønster.

2 a) Begge avlsdyr skal ha oppnådd minimum to 1.premier eller to excellent på offisiell utstilling, der minst en må være fra åpen- eller åpen unghund-klasse.

b) Avlshannen må være minimum 15 mnd. ved parring. Avlstispen må være minimum 20 mnd. ved parring.

3 a) Det godkjennes ikke parring med dobling av sykdommer og/ eller alvorlige arvelige lidelser.

b) Avlsdyrene skal være røntget fri for HD (grad A eller B) etter 12 mnd. alder.

c) Alle avlsdyr skal øyelyses. Øyenlysningsresultatet må ikke være eldre enn 2 år ved parring. I tilfelle påvist øyensykdom, eller annen sykdom, følges rådene fra “Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening” angående bruk av disse hundene i avl.

d) Begge avlsdyrene skal være testet med Fanconi markør-testen, eller fanconi direkte-testen. Et av avlsdyrene må være ”fri”. Den andre må være ”fri” eller ”bærer”. Affiserte individer utelukkes fra avl.

e) Det anbefales at begge avlsdyr testes for Hypotherose.
Det bør testes for Tgaa (med negativt resultat) Totalt T4 og T3. T4 verdien bør ligge på +/- 25% av normalverdi for andre hunder.

4 a) Kombinasjoner som er i nærmere slekt enn søskenbarn kan godkjennes dersom det sendes inn en skriftlig begrunnet søknad, der videre avlsplaner dokumenters og begrunnes. Ved godkjenning ilegges det restriksjoner på avkommene. Disse må ikke avles på nære linjer videre.

5 a) Godkjenning for mer enn tre kull på avlstispen og syv kull (i Norge) på avlshannen gjøres avhengig av avkomsgranskning.

b) Det gis godkjenning av maksimalt to kull i Norge med en hannhund pr. år.

c) En tispe bør ikke ha mer enn ett kull pr. år. Hvis hun har to kull på ett år, skal det gå minimum ett år før hun igjen settes på.

d) Det godkjennes ikke mer enn to kull pr. oppdrett pr år.

6 a) Ved bruk av utenlandsk hund i avl, må denne oppfylle de krav som gjelder for norske hunder.

b) Ved bruk av frossen sperm er det hannhundens helsestatus på tappetidspunktet som er gjeldende.

8. Dersom regler for godkjenning ikke følges, vil Sunnhetsutvalget sende søknaden over til klubben styre med en anbefaling fra Sunnhetsutvalget. Styret kan gi godkjenning som avviker fra reglene ovenfor dersom sterke dokumenterte grunner taler for det.
Reglene som ikke følges vil da stå ved siden av kullet på klubbens hjemmeside.

Våre anbefalte priser er
Valpepris: 12.000 NOK
Prisen innebefatter ID chip, reg NKK, helseattest.
Parringsavgift: 1.500,- NOK + 1200 NOK pr. registrerte valp

 

For at valper skal kunne bli annonsert på Norsk Basenjiklubb`s sine sider,
og formidlet av valpeformidler kreves det at kullet skal være godkjent / anbefalt av Sunnhetsutvalg
før parring finner sted.

Søknadskjema for godkjenning av valpekull: Parringsskjema.