KJØPE BASENJI / OMPLASSERING
 

 


 

Det er ingen Basenji til omplassering nå

Send mail med bilde og litt informasjon direkte til webmaster
så settes det ut på NBK’s side. I tillegg så må eier være
medlem i Norsk Basenjiklubb.