KLUBBEN
 

 


Klubbens formål:

Å fremme interessen for rasen Basenji.
Å fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet og arbeide for at
aktivitetene med Basenji drives i verdige former.
Å fremme utviklingen av Basenji ut fra rasestandard og  bruksegenskaper.
Å fremme utvikling av fysisk sunne og sosialt veltilpassede individer.
Å fremme mulighetene for aktivitet med Basenji.
Å ivareta medlemmenes kynologiske interesser.